Silniční doprava

Železniční doprava

Říční a námořní doprava

Letecké cargo

Společnost MAXiTRANS World s.r.o. zajišťuje mezinárodní nákladní dopravu a mezinárodní spedici. Specializuje se na transporty nadměrných nákladů a logistická řešení strojírenských projektů jak v rámci Evropy, tak prostřednictvím kombinovaných přeprav po celém světě.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Nabízíme kamionové transporty v rámci celé Evropy se specializací zejména na nadměrnou dopravu.

ZELEZNIČNÍ DOPRAVA

Nabízíme železniční dopravu po železničních dopravních cestách se specializací na transporty nadměrných nákladů a nákladů o značných hmotnostech.

Říční a námořní doprava

Nabízíme říční přepravu po splavných řekách a kanálech v rámci Evropy, které hojně využíváme zejména jako ekonomickou a mnohdy jedinou možnou dopravní cestu k námořním přístavům. 

letecké cargo

Nabízíme jako okrajové řešení transportů nadměrných nákladů a to zejména v těch případech kdy je nutné uskutečnit transport za velmi krátký časový interval.