Přepravní služby

SILNIČNÍ PŘEPRAVA

Nabízíme kamionové transporty v rámci celé Evropy a rovněž mimo evropský kontinent, se specializací zejména na nadrozměrnou přepravu. K silniční přepravě je možné využívat širokou škálu přepravních prostředků, počínaje standardními kamiony, Jumbo návěsy, přes speciální teleskopicky roztažitelné návěsy, speciální hlubinné návěsy, rámové návěsy a v neposlední řadě kombinovanými podvozky pro velmi těžké náklady, až do technické nosnosti 400 tun.

 • studie proveditelnosti a poradenství
 • stanovení přepravní trasy
 • úprava přepravní trasy a asistence
 • nabízíme manipulační a jeřábnické práce s mobilními jeřáby do nosnosti 600 tun
 • volba vhodné přepravní techniky
 • stanovení technologie uložení nákladu včetně balení
 • manipulace s těžkými a nadrozměrnými břemeny
 • zajištění příslušných povolení v jednotlivých zemích
 • technické doprovody
 • dokumentace a sledování průběhu transportu
 • pojištění dle CMR ve výši 5 mil. Kč, případně připojištění
 • celní odbavení

LODNÍ PŘEPRAVA

Nabízíme říční přepravu po splavných řekách a kanálech v rámci Evropy, které hojně využíváme zejména jako ekonomickou a mnohdy jedinou možnou dopravní cestu k námořním přístavům. Námořní přeprava je celosvětově nejdůležitější přepravní tepnou a pro transporty zejména nadrozměrných nákladů zpravidla jedinou možnou a ekonomicky výhodnou variantou.

 • studie proveditelnosti a poradenství
 • volba vhodné říční a námořní přepravní cesty
 • volba vhodné lodní techniky
 • zajišťování lodního prostoru (Charter-Party)
 • překlady, balení (včetně zámořského) a skladování v přístavech
 • pojištění zásilky
 • celní odbavení

ŽELEZNIČNÍ přePRAVA

Nabízíme železniční přepravu po železničních přepravních cestách se specializací na transporty nadrozměrných nákladů a nákladů o značných hmotnostech.

 • studie proveditelnosti a poradenství
 • volba vhodné železniční přepravní techniky
 • stanovení technologie uložení nákladu
 • zajištění trasy nadrozměrného nákladu
 • překlady, manipulace a balení
 • pojištění zásilky
 • celní odbavení

LETECKÉ CARGO

Nabízíme jako okrajové řešení transportů nadrozměrných nákladů, a to zejména v těch případech kdy je nutné uskutečnit transport za velmi krátký časový interval.

 • studie proveditelnosti a poradenství
 • velkokapacitní letecké cargo
 • překlad do a z letadla
 • pojištění zásilky
 • celní odbavení